Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van deze website.


Het gebruik van de website www.jdbikes.be (de “Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Jürg Deprez, eigenaar van de Website, behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige schriftelijke verwittiging vooraf.

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel JDbikes zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft het bedrijf geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

JDbikes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal JDbikes aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de
activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer JDbikes op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door JDbikes niet gecontroleerd en JDbikes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege JDbikes. JDbikes creëerde deze links
uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

JDbikes kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardwarepannes die het gebruik van de Website met zich mee kan brengen.


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Openingstijden

Maandag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Dinsdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Vrijdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Zaterdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 16:00
Zondag:  gesloten
 
Feestdagen gesloten


Facebook