Privacy

1. WIE / WAT

Wij respecteren je privacy. Indien je gebruik maakt van deze website (www.jdbikes.be) of ons persoonlijke informatie verstrekt, stem je in met deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking van JDbikes, Westlaan 75, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0438.293.312.

Wij leven de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na en zijn hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. WELKE GEGEVENS

2.1. Persoonsgegevens
Wij verklaren niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van onze opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vind je een niet-limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum en geboorteplaats
 • adresgegevens; telefoonnummer en e-mailadres; bankrekeningnummer
 • IP-adres; internetbrowser en apparaattype
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over je activiteiten op onze website
 • gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

2.2 Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de website met bepaalde pagina’s wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen.

Je kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Noodzakelijke en functionele cookies

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen zoals jouw winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee onze website/shop optimaliseren.

Cookies van derden

De cookies van derden die de functionaliteiten van deze partijen mogelijk maken. Deze functionaliteiten zijn bijvoorbeeld Youtube filmpjes bij een product, een "delen" knop bij een product of de Google Maps kaart op de contactpagina.
Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen is te zien in de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun website:

- AddThis.com (deel onze producten met anderen)
- Facebook
- Google Maps (voor de kaart op de contact pagina)
- Youtube (voor tonen van video's)
- Twitter

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT, OP WELKE JURIDISCHE BASIS EN VOOR WELKE DUUR?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van verschillende vormen van communicatie (bijv. mailings, nieuwsbrieven, brochures, magazines…)
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens middels cookies heeft tot doel om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met de klant en personaliseren van pagina’s voor toekomstige bezoeken aan de website.
 • Teneinde op je vragen te kunnen antwoorden en de ons gegeven opdracht te kunnen uitvoeren

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Verordening.
Meer bepaald verwerken wij je persoonsgegevens op basis van je toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals bijvoorbeeld om je te kunnen helpen met onze producten of diensten en omwille van onze eigen commerciële doeleinden).
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in
functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van onze eventuele contractuele relatie.

4. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is (zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek) of indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op.

6. UW RECHTEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jdbikes.be. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen de 30 dagen, op jouw verzoek.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274.48.00, Fax +32 (0)2 274.48.35, email: commission@privacycommission.be.

7. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren je regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Openingstijden

Maandag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Dinsdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Vrijdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 18:00
Zaterdag:  09:00 - 12:00; 13:30 - 16:00
Zondag:  gesloten
 
Feestdagen gesloten


Facebook